Zakres naszych usług obejmuje zarówno serwis sprzętowo-programowy jak i wsparcie techniczne oraz programowe. Oferujemy przede wszystkim:

  • bieżące konsultacje w zakresie eksploatacji sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • nadzór i konserwację bieżącą sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • zapewnienie ciągłości pracy sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • szybką pomoc online,
  • doradztwo w zakresie koniecznych zmian, uzupełnień oraz określanie stanu technicznego i możliwości dalszej eksploatacji sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • rozwiązania „szyte na miarę” wg potrzeb klienta.